WEB ДИЗАЙН

Преди вземането на решение за направа на даден сайт, трябва ясно да се формулират неговите цели – първостепенна и второстепенна цел (ако има такава).Те се записват на хартия или в електронен вид.

ОЩЕ  

ONLINE МАГАЗИН

Вашите идеи и цели се нуждаят от екип с професионален опит в планирането, структурирането и изработването на онлайн реклама под формата на различни по сложност и обем сайтове.

ОЩЕ  

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизацията е популяризиране на Вашия сайт и организиране на съдържанието вътре в него по начин, който дава по-добра представа на търсачките, каква информация се съдържа в него.

ОЩЕ  

WEB МАРКЕТИНГ

Web маркетинга е процесът на действие за налагане на определена марка с помощта на интернет. Използват се директни и индиректни канали на разпространение и технологии, за да свърже производителите.

ОЩЕ  

НАШИТЕ ПРОЕКТИ