Имейл маркетинг - новата форма за успешна реклама!

Имейл маркетинг е форма на директен маркетинг, при който електронната поща се използва като средство за изпращане на рекламни послания. Тези писма са насочени до точно определена целева група от потребители. Към тези писма могат да се прикрепят файлове, визуални изображения както и мултимедия.

Чрез имейл маркетинг компаниите се стремят да поддържат близки контакти с клиентите си, както и да затвърдят доверието им към себе си. Според честотата на провеждането на кампаниите имейл маркетинга бива ежедневен, седмичен или месечен.

Много компании използват имейл маркетинга за да общуват с реалните си клиенти. Други чрез него се опитват да привличат такива. Това става посредством изпращането на голямо количество нежелана електронна поща известна като спам. Разликата между имейл маркетинг и спам е дали получателите са заявили желанието си да получават съобщения от съответната компания.

Съществуват няколко форми на имейл маркетинг:

  • Мейлинг кампании – директно изпращане на рекламен имейл до група потребители, които са дали своето съгласие да получават рекламни съобщения на своята електронна поща. Това става, чрез форма за записване в уебсайт или по друг начин.
  • Текстов линк в изходяща поща — някои уеббазирани имейл услуги или мейл платформи, предлагат възможността за прикрепяне на рекламен линк(връзка) и текст в съществуваща кореспонденция между потребители. Това се прави софтуерно при определени параметри. Обикновено този линк е след основното съобщение и е маркиран като реклама.
  • Автоматичен отговор на електронни писма е друг вариант за имейл маркетинг – настройка за автоматичен отговор на някои мейл клиенти. При нея, освен стандартния текст, касаещ потребителят, би могло да се приложи и рекламно послание или връзка.

При всеки един от горе посочените случаи, в зависимост от платформата, чрез която се изпращат директни мейлинг кампании или се вграждат рекламни послания в съществуващи имейл съобщения е възможност от една страна за таргетиране по ралзични параметри, а от друга страна възможност за отчитане на резултатите от кампанията под формата на статистика, графики.

За нуждите на имейл маркетинга се използва специализиран софтуер за създаване и изпращане на електронни бюлетини, рекламни материали или документи. Той спомага за осъществяване на ефективна кампания и проследяване на развитието й във времето. Изискване към софтуера е да предоставя на потребителите възможност за генериране на голям обем стойностни доклади, които да съдържат данни за успеха на съответната кампания.